PDF Mapa


Seg Ter Qua Qui Sex Sab Dom
7:30 bp076-to bc072-a;bc072-b;bc072-c;bc072-d; bc072-a;bc072-b;bc072-c;bc072-d; bg038-m1;bg038-m2;bg038-m3;bg038-m4; bp085-c;bp085-e;bp085-a;bp085-d;bp085-b;
8:30 bp076-to bg038-m1;bg038-m2;bg038-m3;bg038-m4; bp085-c;bp085-e;bp085-a;bp085-d;bp085-b;
9:30 bp076-to bc076-ac;bc076-bc; bp069-a;bp069-b; bg038-m1;bg038-m2;bg038-m3;bg038-m4; bp085-c;bp085-e;bp085-a;bp085-d;bp085-b;
10:30 bp314-a;bp314-b; bc076-ac;bc076-bc; bp069-a;bp069-b; bq033-m1;bq033-m2;bq033-m3;bq033-m4; bp085-c;bp085-e;bp085-a;bp085-d;bp085-b;
11:30 bp314-a;bp314-b; bq033-m1;bq033-m2;bq033-m3;bq033-m4; bp085-c;bp085-e;bp085-a;bp085-d;bp085-b;
12:30
13:30 bp086-b;bp086-a; ba058-ac;ba058-bc; bq030-a;b;c;d;e; bq070-b;bq070-c;bq070-d;bq070-e;bq070-a; bq070-b;bq070-c;bq070-d;bq070-e;bq070-a;
14:30 bp086-b;bp086-a; ba058-ac;ba058-bc; bq030-c bq070-b;bq070-c;bq070-d;bq070-e;bq070-a; bq070-b;bq070-c;bq070-d;bq070-e;bq070-a;
15:30 bp086-b;bp086-a; ba058-ac;ba058-bc; bq030-c bq013-j;bq013-k;bq013-l;bq013-m;
16:30 bq013-j;bq013-k;bq013-l;bq013-m;
17:30
18:30 bq033-n1;bq033-n2; bq033-n1;bq033-n2;
19:30 bq033-n1;bq033-n2; bq033-n1;bq033-n2;
20:30
21:30
22:30
23:30
Disciplina Curso Professor
bp069-a;bp069-b; Medicina Veterinária - Curitiba (35b) Luiz Felipe Caron
bq030-c Medicina - Diurno (34a) Sheila Maria Brochado Winnischofer
bp085-c;bp085-e;bp085-a;bp085-d;bp085-b; Fisioterapia (160a) Edneia Amâncio de Souza Ramos Cavalieri
bp076-to Terapia Ocupacional (30a) Lia Sumie Nakao
ba058-ac;ba058-bc; Fisioterapia (160a) Carlos Alexandre dos Santos Haemmerle
bc072-a;bc072-b;bc072-c;bc072-d; Medicina - Diurno (34a) Luis Fernando Fávaro
bp314-a;bp314-b; Enfermagem (32d) Karin Braun Prado
bp086-b;bp086-a; Fisioterapia (160a) Edneia Amâncio de Souza Ramos Cavalieri
bq030-a;b;c;d;e; Medicina - Diurno (34a) Sheila Maria Brochado Winnischofer
bq070-b;bq070-c;bq070-d;bq070-e;bq070-a; Medicina - Diurno (34a) Maria Berenice Reynaud Steffens
bc076-ac;bc076-bc; Fisioterapia (160a) Flavia Sant Anna Rios
bq013-j;bq013-k;bq013-l;bq013-m; Farmacia Miguel Daniel Noseda
bq033-m1;bq033-m2;bq033-m3;bq033-m4; Biologia (31c) Marcelo Muller dos Santos
bq033-n1;bq033-n2; Ciências Biológicas - Licenciatura e Bacharelado - Noturno (45c) Thales Ricardo Cipriani
bg038-m1;bg038-m2;bg038-m3;bg038-m4; Biologia (31c) Marta Margarete Cestari
< %=@room.schedules_by_week%>